”Det handlar om naturliga monopol som måste regleras hårt. Det är uppenbart att man inte har lyckats, annars hade vi inte haft de här våldsamma avgiftshöjningarna.”

Oavsett hur dyra eller dåliga konsumenterna tycker att elnätsbolagen är så har de ingen möjlighet att byta, såvida de inte flyttar till en annan stad.